+

Certyfikat udziału w szkoleniu "Pomóżmy pszczołom"

    W dniu 26.03.  br.pan Tadeusz Netczuk wziął udział w szkoleniu zrealizowanym na podstawie umowy Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa dofinansowanym z budżetu krajowego i Unii Europejskiej, pn.: "Pomóżmy pszczołom". Ośmiogodzinny kurs objął następujące tematy: 
- Niedobory białkowe i węglowodanowe w diecie pszczół, jako czynnik limitujący rozwoju rodziny pszczelej (2 godz.);
- Współczesne technologie w gospodarce pasiecznej (znaczenie pomiarów temperatury, wilgotności, dźwięków, wagi itp. w zarządzaniu pasieką, 3 godz.);
- Współczesne zagrożenia w środowisku życia pszczoły miodnej - idnetyfikacja i sposoby ich ograniczania (środki ochrony roślin, monokultury, zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, praca hodowlana itp., 2 godz.);
- Aspekty higieniczne, jako element dobrej praktyki pszczelarskiej, (1 godz.).

Wpis gospodarstwa pasiecznego do ewidencji producentów

    W dniu 24.06. br. decyzją Naczelnika Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nasze gospodarstwo pasieczne zostało wpisane do ewidencji producentów pod numerem identyfikacyjnym: 078635975. Jednocześnie wnioskowaliśmy o dopłatę do cukru dla 10 przezimowaych rodzin pszczelich. 
    W bieżącym roku zwiększyliśmy liczbę pszczelich rodzin do 14, dzięki 4 rodziom pszczelim, którymi opiekuje się pomocnik pszczelarza Ewa Netczuk-Pol.

Wykład i warsztaty o pszczole murarce w Świetlicy Wiejskiej w Zieleńcu

    W dniu 10.02. br. o godz. 16 w Świetlicy WIejskiej w Zieleńcu odbędzie się wykład i warsztaty w wykonaniu Tadeusza Netczuka.

W programie:
- wykład i pokaz o pszczole murarce ogrodowej
- trochę historii o pszczole 
- wydobycie kokonów z rurek trzciny
- cięcie trzciny
- jak założyć hodowlę
- zadrzechnia fioletowa - największa pszczoła w Polsce.

Dla zainteresowanych do pobrania broszura poświęcona murarce ogrodowej.

Zapraszamy dorosłych i młodzież. Informacja na stronie GOKiS w Pokoju.

Gospodarstwo pasieczne w Zieleńcu - sprzedaż bezpośrednia

    Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie nr 39/19 z 04.11.2019 r. gospodarstwo pasieczne Tadeusza Netczuka, pn. Netczukowie - Pasieka Rodzinna od 1970, w którym prowadzona jest działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich nieprzetworzonych, zostało wpisane do rejestru zakładów i otrzymało weterynaryjny numer identyfikacyjny: 16065616. 

Gospodarstwo pasieczne w Zieleńcu - rejestracja w PLW

    W związku z przeniesieniem całej działalności pasiecznej z Księginic Małych, Wrocławia  i Bielan Wrocławskich do Zieleńca, w dniu 14.10.2019 r. postanowieniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie gospodarstwo pasieczne Tadeusza Netczuka, pn. Netczukowie - Pasieka Rodzinna od 1970, w którym prowadzona jest działalność w zakresie chowu i hodowli pszczół w ilości 10 rodzin pszczelich, otrzymało weterynaryjny numer identyfikacyjny: 160671 227. W trakcie rejestracji jest sprzedaż bezpośrednia miodu i nieprzetworzonych produktów pszczelich. 

Dyplom od KR PZD

    Podczas Okręgowych Dni Działkowca we Wrocławiu Tadeusz Netczuk odebrał od Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców dyplom za ofiarną pracę na rzecz działkowców, ogrodów i związku oraz rzetelne wypełnianie obowiązków prezesa ROD "Pokój" we Wrocławiu. 

Książka o ks. Janie Dzierżonie 

    Z przyjemnością chcemy zachęcić wszystkich miłośników pszczelarstwa do nabycia nowej książki poświęconej osobie kolejnego ojca współczesnego pszczelarstwa polskiego, ks. Jana Dzierżona (16.01.1811 - 26.10.1906), który żył i pracował na Górnym Śląsku, gdzie również i my żyjemy i pracujemy z pszczołami już od dwóch lat. 
    W lutym br. proboszcz naszej obecnej parafii w Pokoju, ks. Krzysztof Rusinek, syn pszczelarza, rozpoczął charytatywną sprzedaż książki swego autorstwa, pt. "Ksiądz Jan Dzierżon. Życie i Pasja 1811-1906", z której dochór przeznaczony jest na remont naszej parafialnej świątyni. Książkę polecamy znajomym pszczelarzom z Wrocławia i wszystkim zainteresowanym. Jest to pozycja wyjątkowa gdyż wzbogacona o przedruk Kalendarza  pszczelnego ks. Dzierżona z 1853 r. Kalendarz ks. Dzierżona publikował w swej pracy również, wcześniej wspomniany, ks. Dolinowski. O ks. Dzierżonie można przeczytać też, m.in. w Wikipedii.

Wspomnienie o ks. Janie Dolinowskim

    W 2014 r. w naszych rodzinnych stronach na Polesiu Lubelskim obchodzono 200 rocznicę narodzin ks. Jana Dolinowskiego (15.05.1814 - 10.01.1875) jednego z ojców polskiego współczesnego pszczelarstwa. Ks. Dolinowski był greckokatolickim proboszczem w Hańsku i Cycowie. Jako jeden z pierwszych badał i publikował wyniki swoich obserwacji, był również prekursorem polskiego ula ramowego, znanym i cenionym w zaborze rosyjskim znawcą pszczół. Pszczelarstwem zajmował się również jego syn Piotr. 
    Publikacja ks. Jana, pt. "Chów pszczół w ścisłym połączeniu metody rojnej z miodną w stosowanym na ten cel urządzonym ulu", wydana w Warszawie w 1854 r., była z pewnością inspiracją dla Józefa Netczuka z Międzyrzeca, który już w 1858 r. zakupił jedno z pierwszych kompendiów pszczelarskich A.. Mieczyńskiego, pt. "Pszczolnictwo Polskie czyli zbiór pism najpraktyczniejszych pszczolarzy polskich i amatorów pszczolnictwa". Od tego roku właśnie możemy liczyć udokumentowane zainteresowanie pszczelarstwem w naszej rodzinie.
    Polecamy też serdecznie artykuły opisujące zasługi naszego krajanina i unity - ks. Dolinowskiego, na stronie miesięcznika Pszczelarstwo (nr 6/2014) oraz Hansk.info.pl.

Zmiany na pasiece

    W końcu lata ustawiliśmy pierwszą nową ławę dla uli na pasiece, kolejna jest w przygotowaniu. W nadchodzącym roku na pasiece obok na tyłach ław, za ulami zostaną wykonane chodniki z płyt co ułatwi pracę.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa Tadeusza i Henryki Netczuków

    W dn. 17.10.2017 r. Tadeusz Netczuk i Henryka z Puszczów wraz z innymi jubilatami z Gminy Pokój odebrali Medale za Długoletnie Pozycie Małżeńskie. W dniu 29.07 obchodzili 50 rocznicę ślubu cywilengo. Uroczystość wręczenia medali odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju w pięknej oprawie. Dziękujemy.

Jubileuszowy dyplom i medal z okazji 120 lat ogrodnictwa działkowego

    W dn. 09.09.2017 r. podczas Dnia Działkowca Okręgu Wrocławskiego PZD Tadeusz Netczuk został uhonorowany dyplomem z okazji 120 lat ogrodów działkowych w Polsce 1897-2017 za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku. Otrzymał także medal  za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych. Wiecej o uroczystości na stronie OZ PZD. Dziękujemy za to wyróżnienie.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa Tadeusza i Henryki Netczuków

    W dn. 10.09.2017 r. podczas uroczystej sumy w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Pokoju Tadeusz Netczuk i Henryka z Puszczów razem z najbliższą rodziną świętowali 50 rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Dziękujemy za ten wspaniały jubileusz a naszym rodzicom i dziadkom życzymy wszelkiej pomyślności i wielu lat  w zdrowiu i radości.

Finaliści III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku

       
    23.03.2017 r. Tadeusz Netczuk z przyjaciółmi Zdzisławem Walickim i Andrzejem Rusinem jako słuchacze wzięli udział w III ogólnopolskiej konferencji "Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce", która odbyła się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa przy ul. Wspólnej. W grudniu 2016 r. Tadeusz Netczuk i Zdzisław Walicki, jako członkowie Koła Pszczelarskiego Wrocław-Krzyki "Pasieka" w duecie zgłosili miody ze swoich pasiek do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Głównego Inspektora Jakości handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
     W konkursie oceniano jakość zgłosoznych produktów pszczelich na podstawie ich szczegółowych badań. Brano również pod uwagę działalność pasiek, promocję polskiej marki miodów i tradycje pszczelarskie. Do naszej próbki dołączyliśmy też monografię naszej Pasieki. Próbki miodów Zdzisława Walickiego oraz pyłku i miodów Tadeusza Netczuka zostały docenione w konkursie. W dniu dzisiejszym obaj panowie, wspólnie, odebrali dyplom jako finaliści III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku. Znaleźli się tym samym w gronie 27 pasiek z całego kraju uhonorowanych dyplomem finalisty. Spośród nich na zaszczytnym podium konkursu w kategoriach: Grand Prix, miód pszczeli odmianowy, miód pszczeli wielokwiatowy, miód pszczeli spadziowy oraz miód sekcyjny znalazło się 10 pasiek.
     To dla nas bardzo ważne wyróżnienie, które motywuje do dalszego rozwoju pasieki. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie z Panami Zdzisławem Walickim i Andrzejem Rusinem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Więcej o idei konkursu na stronie organizatora i tutaj.
    Zdjęcia i Informacja o podsumowaniu III edycji Konkursu "Pszczelarz Roku" na stronie Polskiego Związku Pszczelarskiego. Notkę ze zdjęciami można również przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tutaj też link do zdjęć z panami Zdzisławem Walickim,Tadeuszem Netczukiem i Andrzejem Rusinem.

Dyplom uznania od Prezydium Krajowej Rady PZD

    W dn. 28.10.2016 Tadeusz Netczuk otrzymał dyplom uznania i serdeczne podziękowanie od Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców za związkową i społeczną postawę oraz zaangażowanie w trakcie realizacji projektu, pn. "Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 r.". Dziękujemy za to wyróżnienie.

Zmiana adresu korespondencyjnego

    Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2017 r. zmianie ulega adres korespondencyjny naszej pasieki. We wszelkich sprawach prosimy kontaktować się z panem Łukaszem Netczukiem.

Publikacja grafik Tadeusza Netczuka

    Pragniemy poinformować, że grafiki Tadeusza Netczuka przedstawiające kwiaty zilustrowały tomik poezji Pani Jolanty Michalskiej, pt. "Zwykłe swoją niezwykłością Mazowsze", Płock 2016. Cieszymy się, że prace naszego mistrza pszczelarskiego przydały się autorce i dziękujemy za egzemplarze książki z dedykacją.

"Zasłużony dla rolnictwa" - odznaka Ministra Rolnictwa

    Podczas Okręgowych Dni Działkowca we Wrocławiu w dniu 12.09 Tadeusz Netczuk odebrał od Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka przyznaną 03.08.2016 r. odznakę honorowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -  "Zasłużony dla rolnictwa", (leg. nr 64907). Odznaczenie zostało przyznane najbardziej zasłużonym działaczom PZD. Czytaj więcej na stronie OZ PZD we Wrocławiu, Krajowej Rady PZD oraz na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Galeria zdjęć z uroczystości.

 

 

Pikieta Koła Pszczelarskiego "Wrocław-Krzyki" przed Urzędem Miejskim w celu przywróceniu hodowli pszczół na terenie miasta Wrocławia
    Dzisiaj o godz. 11:00 wzięliśmy udział w pikiecie zorganizowanej przed Urzędem Miejskim Wrocławia na pl. Nowy Targ przez Koło Pszczelarskie "Wrocław-Krzyki" i jego prezesa - pana Mirosława Majcherka. 

    Pszczelarze protestowali przeciwko uchwale Rady Miejskiej z okresu kadencji prezydenta Bogdana Zdrojewskiego ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, którą zakazano trzymania pszczół na terenie Wrocławia. Pikieta miała przypomnieć radnym o szkodliwości tej uchwały i konieczności jej zmiany. Pszczelarze od lat informują, że pszczoły hodowlane są łagodniejsze od dzikich i że są konieczne w miastach ponieważ ich brak sprzyja zwiększeniu populacji agresywniejszych, dzikich, które mogą stanowić problem. Wrocław ma bardzo duży udział gruntów rolnych, ogrodów i innych terenów zielonych. Obecność pszczół zwiększa plonowanie w sadach. Większość roślin, które stanowią nasze pożywienie zapylana jest przez pszczoły, a ich brak zagraża istnieniu cywilizacji. Wagę pszczelarstwa doceniają takie miasta jak Londyn, Paryż czy Nowy Jork, tylko Wrocław powodowany niezrozumiałymi i nie mającymi oparcia w żadnych racjonalnych argumentach powodami zakazuje trzymania pszczół. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z pikiety autorstwa Tomasza Hołoda oraz artykułu Malwiny Gadawy, pt.: "Pszczelarze chcą więcej pszczół w mieście. Ratusz mówi tak, ale chce ustalić zasady" na stronie Gazety Wrocławskiej. Tutaj link do galerii naszych zdjęć z protestu.

Neciu Honey - nasza pasieka na wesoło

    Pragniemy przedstawić wesołą animację Ewy Pol pt. Bee twisted dla Neciu Honey. Animację zaczyna się klikając żółty przycisk, wyłącza zaś klikając czerwony.

Monografia naszej pasieki

    W dziale historia i biblioteczka opublikowaliśmy roboczą wersję monografii naszej pasieki. Stanowi ona kompilację dotychczas opracowanych na stronie materiałów wzbogaconych o niepublikowane dotychczas informacje. Całość zebrał, opisał i opracował Łukasz Netczuk uzupełniając pracę wspomnieniami Tadeusza Netczuka i krewnych. Mamy nadzieję, że tego typu opracowania zmotywują innych pszczelarzy do podobnego opracowania historii swoich pasiek. Monografia ta po dokładniejszym opracowaniu redakcyjnym stanowić będzie część rozdziału o tradycjach Netczuków w monografii naszego rodu, którą ukończę w 2016 r. Zapraszamy:
Łukasz K. Netczuk, Tadeusz Netczuk, Netczukowie - Pasieka rodzinna Tadeusza Netczuka od 1970 r., Klub Rodu Netczuków, Wrocław 2016.

Biblioteczka - nowa zakładka na naszej stronie

    Informujemy, że na naszej stronie umieściliśmy nową zakładkę, w której znajduje się wykaz wszystkich naszych materiałów publicystycznych, szkoleniowych i informacyjnych jakie przygotowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Nasza pasieka i mistrz są ściśle związani z ogrodnictwem działkowym, dlatego wiele materiałów powstało na potrzeby Społecznej Służby Instruktorów w Polskim Ziwazku Działkowców, były publikowane na łamach prasy i stron internetowych PZD, jak również na stronie internetowej Portalu Pszczelarskiego i ROD "Pokój" we Wrocławiu, gdzie prowadzona jest Mini Gazeta SSI. Mamy nadzieję, że biblioteczka ułatwi znalezienie interesujących państwa materiałów, które do tej pory były rozproszone na stronie.

Łowcy miodu - pierwszy polski film o pszczołach

    Dzięki zaproszeniu od redakcji PortaluPszczelarskiego, 27.04 o 18.15 mieliśmy okazję obejrzeć w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu pierwszy polski pełnometrażowy film poświęcony problemowi wymierania i hodowli pszczół - Łowcy miodu w reżyserii Krystiana Matyska z Magdaleną Popławską w roli głównej. Był on bardzo interesujący. Dziękujemy panu Michałowi Balanie za pamięć. Mamy nadzieję, że powstaną kolejne filmy, które przybliżą problemy pszczół społeczeństwu.

Porady pszczelarskie i ogrodnicze Tadeusza Netczuka

    Z radością pragniemy poinformować, że opracowanie Tadeusza Netczuka pt.: Jak robić opryski w ogrodach działkowych by nie szkodzić pszczołom, zwierzętom i mikrofaunie, które zostało opublikowane w Mini Gazecie SSI ROD "Pokój" w numerze Nr 2015/1(17) zostało również opublikowane w sekcji Porady ogrodnicze na stronie KR PZD w dniu 18.09.2015 r. oraz na stronie ROD w Śremie w dniu 06.03.2016 r.
    Cieszymy się, że zebrane i opracowane przez nas porady ogrodnicze i pszczelarskie służą szerzeniu wiedzy i ochronie pszczół i środowiska przyrodniczego ogrodów działkowych i przydomowych.
    W Mini Gazecie SSI ROD "Pokój" Tadeusz Netczuk regularnie opisuje zagadnienia związane z ochroną środowiska, szczególnie zaś ptaków, roślin i pszczół. Wybrane materiały były także publikowane na Portalu Pszczelarskim w ramach nawiązanej współpracy.

Współpraca z Portalem Pszczelarskim

    Z radością pragniemy poinformować, że za współpracę nasz pszczelarz Tadeusz Netczuk otrzymał od założyciela serwisu PortalPszczelarski.pl książkę Franza Lapeitl'a pt.: "Hodowla pszczół", Warszawa Wydawnictwo RM, 2016. Dziękujemy za to miłe wyróżnienie z nadzieją na dalszą współpracę w celu promocji pszczelarstwa i ekologicznego ogrodnictwa.

Srebrna odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego

    Z radością pragniemy poinformować, że dotychczasowe zaangażowanie naszego mistrza pszczelarskiego Tadeusz Netczuka w propagowanie pszczelarstwa, hodowli pszczoły miodnej i murarki wśród działkowców i wrocławian zostało docenione przez władze Polskiego Związku Pszczelarskiego. W dniu dzisiejszym podczas spotkania Koła Pszczelarskiego "Krzyki" we Wrocławiu nasz mistrz pszczelarski otrzymał srebrną odznakę PZP. Dziękujemy za wyróżnienie. 

 

 

 

Wykład Tadeusza Netczuka o pszczole murarce w OZ PZD we Wrocławiu

    W dniach 26-27.01.2016 r. w Okręgowym Zarządzie PZD we Wrocławiu odbyło się szkolenie z zakresu ogrodnictwa dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorów w PZD, w którym udział wzięło 150 instruktorów z wrocławskich rodzinnych ogrodów działkowych. W ramach cyklu miały miejsce pokazy i wykłady pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz doświadczonych instruktorów okręgowym i krajowych.
    Na zaproszenie organizatorów Tadeusz Netczuk, instruktor krajowy SSI i doświadczony pszczelarz, przeprowadził wykład, pt.: "Hodowla pszczoły murarki". Podczas wystąpienia zwrócił szczególnie uwagę na rolę tego owada w zapylaniu kwiatów wczesnowiosennych oraz fakt, iż jest to bardzo łagodny gatunek pszczoły, który może być alternatywą dla pszczoły miodnej w zapylaniu drzew i krzewów a tym samym świetnym sprzymierzeńcem działkowców. Więcej o szkoleniu i udziale naszego pszczelarza na stronach Krajowej Rady i Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu: Rozpoczynamy nowy sezon dla działkowców - 02.03.2016. Broszurę szkoleniową o pszczole murarce można pobrać z naszej strony w sekcji Pszczoła murarka lub klikając na obrazek po lewej stronie.

Kokony pszczoły murarki z 2015 r.

    Ostatnie kokony pszczoły murarki z 2015 r. zostały już rozprowadzone. Zamówienia na przyszły rok będą przyjmowane od grudnia. Więcej w dziale Sprzedaż nadwyżek.

Nadwyżka pyłku kwiatowego z 2015 r.

    Jest jeszcze możliwość nabycia ostatnich słoiczków naszego pyłku kwiatowego zebranego w 2015 r. W trakcie sezonu pyłek w postaci pszczelich obnóży wybieramy regularnie z modułowych odławiaczy. Następnie jest on przesiewany iręcznie przebierany z wszelkich zanieczyszczeń. Posegregowany jest na dwie frakcje - drobną, która wraca do ula i właściwą - grubszą, która po wysuszeniu w suszarce pakowana jest do sterylizowanych słoików po ok. 100 g. W zależności od pory roku pyłek ma różną barwę od jasnożółtego wczesną wiosną, przez czarny i pomarańczowy latem, aż po pomarańczowy i ciemnożółty pyłek z jesiennych kwiatów. Rozprowadzamy jeszcze pyłek żółty, mieszany (żółto-czarny) oraz czarny. Więcej w dziale Sprzedaż nadwyżek.

Sprzedane, oferta nieaktualna - Mieszkanie "Wrocław, Drukarska 2 pokoje 46 m2"

    Mieszkanie na parterze w bloku z 1970 r. - odrębna własność (KW) wraz z udziałem częściach wspólnych nieruchomości. Lokal rozkładowy zadbany, dwustronny z widokiem na podwórko oraz zieleniec. Wjazd na osiedle od ul. Drukarskiej i Wielkiej ograniczony szlabanami na piloty (2 szt.). Klatka schodowa zadbna, niedawno malowana, piwnice odmalowane. Blok i otoczenie zadbane.  [...]  Czytaj więcej

Nnasz artykuł o pasiece ogólnej w ROD "Bielany"

    Dzięki współpracy ROD "Bielany" z osiedlowym miesięcznikiem Aktywacja - Klecina Ołtaszyn Oporów, na łamach listopadowego numeru na str. 8-9 ukazał się artykuł Łukasza Netczuka, pt. "Zieleń naszych osiedli -  R.O.D. "Bielany" na osiedlu Klecina we Wrocławiu. Z wersją elektroniczna można zapoznać się tutaj

Oferta nieaktualna - Działka budowlana 3000 m2 w Księginicach Małych, gm. Sobótka, pow. wrocławski

    Wystawiamy na sprzedaż naszą działkę budowlaną niezabudowaną, usytuowaną w Księginicach Małych przy ul. Jagodowej bn.  w gminie Sobótka, powiat wrocławski z pięknym widokiem na masyw Ślęży i Księginice. 

Forma własności: KW (172504), pełna własność bez obciążeń hipotecznych, dz. nr 111/1. 
Powierzchnia: 3000 m2 (0,3 ha), sad (1200 m2) i pastwisko (1800 m2) - kl. III.
Wymiary ok. 33x91 m. [...] Czytaj więcej 

Nowe ule w kolonii w Bielanach Wrocławskich

W ostatnim kwartale zwiększyliśmy liczebność pszczelich rodzin w kolonii w Bielanach Wrocławskich do sześciu. Wszystkie stare ule zastępujemy nowymi styropianowymi wielkopolskimi dostępnymi na rynku, jak również własnej produkcji Tadeusza Netczuka. Konstrukcja ta została zaprezentowana dziś na zebraniu Koła Pszczelarzy Wrocław-Krzyki. Od ubiegłego roku dzieki poławiaczom pyłku pozyskujemy więcej pyłku kwiatowego. 

Galeria murarki i nowe materiały o pszczołach

Publikujemy wybrane nowe zdjęcia murarki i jej domku w ROD "Bielany". W sekcji Pszczoła murarka dodaliśmy linki do nowych materiałów szkoleniowych opracowanych i zebranych przez naszego pszczelarza i instruktora krajowego ogrodnictwa SSI w PZD dla działkowców o pszczole miodnej i murarce:
Nr 2013(14) - Rola pszczół w ogrodzie - hodowla murarki w praktyce cz. 4.
Nr 2014/1(15) - ABC leczenia niekonwencjonalnego pszczół to jest ekologicznie bez chemii cz. 1.
Z ubiegłorocznych 3,5 tys. kokonów murarki tylko 11 sztuk się nie wylęgło. Zdrowotność kolonii jest wysoka. Pszczoły zasklepiły już prawie wszystkie z 4 tys. rurek trzcinowych przygotowanych dla tej liczby kokonów. Powoli aktywność murarki bedzie spadała, aż w końcu drugie pokolenie murarki w naszej pasiece zamrze. W październiku pozyskamy kokony nowego pokolenia murarek z naszej hodowli.

Pszczoła murarka - kokony

W tym roku zebraliśmy 3,5 tys. kokonów pszczoły murarki (osmia rufa). Taką populację uzyskaliśmy z początkowych 500 kokonów, przy czym ze wszystkich wylęgły się pszczoły.  
Zachęcamy do zobacznia galerii naszej murarki w pasiece ogólnej ROD "Bielany". Kokony zostały delikatnie wydobyte z rurek, wyeliminowano pasożyty i inne owady, kóre wykorzsytały wiele rurek gniazdowych do własne gniazda. Zdrowe i wyselekcjonowane kokony murarki aktualnie zimują w pojemiku wylęgowym w pomieszczeniu, gdzie panuje temperatura zewnętrzna. Stare rurki trzcinowe wymieniamy teraz na nowe, zebrane w trakcie ciepłej zimy. Planujemy zwiększyć tegoroczną kolonię początkową do 1 tys. kokonów, dlatego 2,5 tys. kokonów możemy odstąpić za opłatą. 

Mamy do odstąpienia 5 paczek po 500 kokonów każda, kokony są wymieszane tak by w każdej paczce były zarówno samce jak i samice. Koszt przesyłki jednej paczki to 85 zł.

W jednej paczce jest wentylowane opakowanie zawierające 500 kokonów. Kokony można zamówić telefonicznie lub mailowo (Kontakt), podając dokładne dane adresowe i telefon kontaktowy. Wysyłka następuje natychmiast po odnotowaniu przedpłaty na konto wskazane telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy.

Nasza pasieka na PortaluPszczelarskim.pl

Na Portalu Pszczelarskim ukazała się historia naszej pasieki oraz rodzinny  przepis na ciasto czekoladowe z miodem. 
Profil autorski naszego pszczelarzaHistoria naszej pasiekiGaleria pasieki, Ciasto czekoladowe z miodem - przepisCiasto czekoladowe z miodem - komentarz do przepisu. Zapraszamy.

Współpraca z PortalemPszczelarskim.pl

Dzięki korespondencji z Panem Marcinem Balaną z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nawiązaliśmy współpracę z Portalem Pszczelarskim, prowadzonym przez doktorantów tej uczelni. Jest to unikalny portal branżowy integrujący nasze środowisko i publikujący interesujące artykuły. 
W ramach współpracy redakcja portalu opublikuje serię materiałów o pszczole murarce z tekstów opracowanych przez naszego mistrza Tadeusza Netczuka do MiniGazety SSI w ROD "Pokój". Przygotowujemy również kolejne interesujące materiały o pszczole murarce oraz we współpracy z pszczelarzem i prezesem ROD "Bielany" -  Leszkiem Uszyckim - artykuł o uratowaniu dzikich pszczół zamieszkujących pień wycinanego podczas budowy drzewa, wkrótce na stronach ROD "Bielany". Zapraszamy.

Sprzedaż nadwyżek w 2013 r.

Rozpoczęliśmy sprzedaż niewielkiej ilości nadwyżek z tego roku. Aktualny cennik znajdą Państwo tutaj. Zapraszamy.

Jak będzie wyglądał świat bez pszczół? W Chinach już wiedzą

Polecamy materiał ze strony TVN Meteo opisujący sytuację w rejonach Chin, w których pszczół nie ma od wielu lat
Za wymieranie pszczół odpowiedzialnych jest wiele czynników, a samo zjawisko nazwano zespołem gwałtownej zapaści kolonii (CCD). Wyginięcie pszczół miałoby katastrofalne konsekwencje dla naszej cywilizacji. Przyroda z pewnością sobie poradzi bez pszczół, ale my bez pszczół niestety już nie. Czytaj artykuł na stronie TVN Meteo.

Komisja Europejska na dwa lata ograniczyła stosowanie trzech pestycydów szkodliwych dla pszczół

29.04 br. 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej, czyli większość kwalifikowana, poparło zakazania stosowania w rolnictwie trzech pestycydówz grupy neonikotynoidów (imidaklopryd, klotianidyna i tiametoksam) szkodliwych dla pszczół i innych owadów zapylających. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęła Komisja. 
Ograniczenia wejdą w życie 1 grudnia br. i będą trwały dwa lata. Zakaz stosowania tych substancji dotyczy roślin przyciągających pszczoły w okresie kwitnienia. Stosowanie neonikotynoidów w otwartym terenie będzie ograniczone do okresu po kwitnieniu roślin i w uprawach szklarniowych. W tym czasie przeprowadzone będą obserwacje poprawy zdrowotności europejskich pszczół miodnych.

Przyłącz się do akcji "Przychylmy pszczołom nieba"

Publikujemy zaproszenie na wspólną akcję Polskiego Związku Działkowców i Greenpeace! „Przychylmy pszczołom nieba”.

Inauguracja akcji: 8 maja godz. 11.30

Miejsce: Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Waszyngtona w Warszawie (al. J. Waszyngtona 52/80)

W programie:
11.30–13.00 – Wykłady
• „Działka - zdrowy rezerwat nie tylko dla ludzi” - Krzysztof Podlewski, działkowiec, prezes ROD „Zdrowie” w Warszawie i członek Polskiego Związku Pszczelarzy
• „Owady zapylające na działce” – Katarzyna Jagiełło, koordynatorka kampanii zrównoważone rolnictwo, Greenpeace Polska
• „Rola nowoczesnej apiterapii w profilaktyce zdrowotnej” – dr nauk. med. Arkadiusz Kapliński, specjalista endokrynologii, ginekologii i położnictwa
• „Pożyteczne mikroorganizmy w utrzymaniu równowagi biologicznej w ulu” - Stowarzyszenie EkosystEM – Dziedzictwo Natury
13.45–14.45 Pokaz filmu „Milczenie pszczół”

Stoiska:
W trakcie trwania imprezy zapraszamy do stoisk na zewnątrz:
• wystawa uli i sprzętu pszczelarskiego
• degustacja miodu
• rozdawanie nasion roślin miododajnych
• kiermasz miodów i produktów pszczelich
• stoisko z preparatami EM

Przypominamy, że według danych naukowych w Polsce co roku ginie średnio 15% pszczół. Przyczyn takiego stanu jest wiele – od zmian klimatu po choroby i pasożyty pszczół oraz chemizację rolnictwa. Pamiętajmy, że owady zapylające to nie tylko pszczoły miodne, ale także np. trzmiele, pszczolinki,pszczoły bezżądłowe i pszczoły samotnice, a 1/3 produktów spożywanych przez człowieka zależy od zapylenia przez owady. Co zatem powinniśmy robić? Tego będzie można dowiedzieć się już 8 maja podczas inauguracji naszej akcji. Zapraszamy.

Zakaz stosowania pestycydów szkodliwych dla pszczół przegłosowany!

Większość krajów członkowskich Unii Europejskiej poparło dziś propozycję Komisji Europejskiej dotyczącej zakazania stosowania w rolnictwie trzech pestycydów szkodliwych dla pszczół i innych owadów zapylających.
Podczas głosowania w Brukseli na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, został przegłosowany tymczasowy zakaz stosowania w Unii Europejskiej trzech pestycydów z grupy neonikotynoidów, które zidentyfikowano jako najbardziej szkodliwe dla pszczół. Substancje te to: imidaklopryd i klotianidyna firmy Bayer i tiametoksam firmy Syngenta. Czytaj wiadomość na stronie Greenpeace.

Na ratunek pszczołom - apel Greenpeace i pszczelarzy

Greenpeace i pszczelarze wspólnie zwracają uwagę na problem wymierania pszczół i apelują do ministra rolnictwa o podjęcie działań na rzecz ich ochrony.
Na konferencji prasowej w hotelu Hyatt Regency Warsaw przedstawiciele Greenpeace oraz głównych związków pszczelarskich w Polsce zaapelowali do ministra rolnictwa o podjęcie działań na rzecz ochrony pszczół i innych owadów zapylających. Zaprezentowano też główne wnioski z opublikowanego przed dwoma tygodniami raportu Greenpeace „Spadek populacji pszczół - przegląd czynników zagrażających owadom zapylającym i rolnictwu w Europie”. Przedstawiciel Hyatt Regency Warsaw opowiedział również o hotelowej pasiece. Jest to ciekawa, jedyna w Polsce inicjatywa: na dachu hotelu, w centrum miasta znajdują się ule, zamieszkałe przez 100 tys. pszczół, które produkują miód o nazwie „Łazienki Gold”. Czytaj wiadomość na stronie Greenpeace.

Nowa strona pasieki

W dziale Nasza kuchnia dodajemy sukcesywnie kolejne przepisy.

Pszczele populacje zagrożone - winne pestycydy

Greenpeace opublikował dziś raport naukowy, będący przeglądem czynników, które przyczyniają się do ginięcia owadów zapylających w Europie. Autorzy pracy zwracają uwagę na istotne ekonomiczne i ekologiczne znaczenie zdrowych populacji pszczół i podkreślają pilną potrzebę wyeliminowania szkodliwych dla nich pestycydów. Wyłączenie ich ze stosowania w rolnictwie byłoby kluczowym i efektywnym pierwszym krokiem na drodze do ochrony pszczół i zabezpieczenia procesu zapylania, mającego elementarne znaczenie dla istnienia ekosystemów i produkcji żywności. Publikacja raportu to początek nowej kampanii Greenpeace w Europie. Czytaj wiadomość na stronie Greenpeace.

Nowa strona pasieki

W grudniu 2012 roku Pasieka Tadeusza Netczuka rok. zał. 1970 zmieniła nazwę na Netczukowie - Pasieka Rodzinna Tadeusza Netczuka od 1970, ale charakter pasieki pozstał niezmieniony. Nowa nazwa bardziej oddaje rzeczywisty stan zaangażowania całej naszej rodziny w to hobby. Za stronę kulinarną naszych przepisów odpowiada w szczególności moja małżonka Ala, a za sprawy organizacyjne, wymianę uli i sprzętu mój syn Łukasz.

Murarka ogrodowa

Na stronach ROD "Pokój" we Wrocławiu ukazał się opracowany przeze mnie materiał szkoleniowy dla działkowiczów na temat pszczoły murarki. Linki do materiałów w sekcji Murarka.

Nasza pasieka w sieci

W lutym dzięki pomocy syna Łukasza zakończyły się prace nad moim pszczelim i ogrodowym kącikiem w sieci. Pragnę podzielić się z Państwem moją pasją do pszczół. 
    Moja pasieka działa od 1970 r. Nie porwadzę działalności gospodarczej, a jedynie sprzedaż bezpośrednią nadwyżek nieprzetworzonych produktów pszczelich na terenie powiatu wrocławskiego na podstawie rejestracji i zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu. Hobbystyczną działalność prowadzę jako członek Koła Pszczelarskiego Wrocław-Krzyki. Sprzedaż produktów z mojej pasieki nie jest nastawiona na zyski i nie odbywa się cyklicznie. W zależności od roku niewielkie nadwyżki sprzedaję znajomym i rodzinie. Pozwala to przynajmniej częściowo pokryć koszty związane z prowadzeniem pasieki (zakup leków, matek i pokarmu), ale jak każde hobby moja pasieka wymaga własnych nakładów.